Warunki usługi

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY BAD'N'CUTE („Regulamin”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Realizują postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług związanych z jakością (Dz.U.2019.123 tj. z 2019.01.21) Niniejszy regulamin określa świadczenie usługi w drodze przy zakupach w sklepie internetowym Bad'n'cute, w tym warunkach świadczenia usług oraz usług technicznych związanych z obsługą z systemem teleinformatyczny, w którym posługuje się usługodawca, warunki zawierają świadczenie o dostawie świadczenia o usługach i sposobach postępowania naprawczego w dostawie.
2. Działamy na rzecz świadczenia usług drogą przez sklep internetowy Bad'n'cute ( „Sklep” ) za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.badandcute.com . Sklep stanowi akcję pośrednictwa pomiędzy klientem Dostawcą przy zamówieniu towaru ze sklepu ( „Pośrednik” ). Sklep usługi za usługi pośrednictwa, zaś za wszelkie roszczenia związane z Towarem wymagającym udzielenia odpowiedzi i odpowiadania. Pośrednik nie działa w sprzedaży towaru w zakresie usług sprzedaży Towaru przez Dostawcę.
3. Właścicielem Sklepu jest Huang Yusheng , prowadzący działalność z siedzibą w nr 21, Ln. 193, Dajhong 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807078, Tajwan (ROC) .
4. Klienci, którzy korzystają z usług, które korzystają z usług klienta i korzystają z usług, które korzystają z usług klienta, korzystają z usług sięgających do korzystania z usług klienta. www.badandcute.com . Rozwiązanie umowy na badanie regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępne na stronie www.badandcute.com jest z obsługiwaniem warunków regulaminu bez sporządzenia równoznacznej umowy. Akceptacja warunków umowy oznaczające wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu oraz akceptacja usług, które po spełnieniu warunków przez Pośrednika Umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy pośrednictwa w modelu Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
5. Każdy Klient Sklepu ma możliwość uzyskania dostępu do sklepu w jakimkolwiek czasie za strony internetowej strony internetowej www.badandcute.com , także za pośrednictwem najbliższej komunikacji e-mail ze Sklepem.
6. Działanie Sklepu są zgodne z Regulaminem, a także działaniem prawa.

§2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia pojęcia:
 1. Cena – należynależność od klienta dla sprzedawcy tytułu z tytułu sprzedaży sprzedaży sprzedaży przez pośrednika, powiększona o Prowizję należą do jednej Pośrednikowi z tytułu umowy sprzedaży usług pośrednictwa.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o lokalizacji o miejscu, które można wykonać ("osoba możliwa lub dane dotyczą"); Czyniła osobę fizyczną na osobę, którą bezpośrednio lub pośrednio określano na podstawie identyfikatora takiego identyfikatora, jak nazwisko i nazwisko, numer, dane o, internetowy lub jeden lub kilka lokalizacji określających lokalizację, genem, psychiczną, Sztuka fizyczna, kulturowa lub ekonomiczna tożsamość osoby. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ochronie osób związanych z ochroną danych iw sprawie danych 95/46/WE („RODO”).
 3. DOSTAWCA – podmiot wchodzący w skład klienta w celu obsługi klienta w sklepie internetowym zawierającym obszar, który stał się siedzibą kraju w kraju gospodarczym (EOG) w tym obszarze, w którym klienci mają dostęp do klientów objętych usługą krajową oraz obowiązkami do dowolnych uprawnień dostępu Klientowi z tytułu tytułu sprzedaży.
 4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego polegający na obsłudze obsługi procesu Towaru na Dostawcę. Rola w tym modelu modelu logistycznego prowadziła drogę do rozwiązania Zamówień i przesyłu ich do sprzedawcy, który wysyłkę Towaru do klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje i szybko sprzedaje się do sprzedawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem ceny niezastąpionej prowizji. Pośrednik nie jest usługą sprzedaży zawieranej przez Klienta.
 5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie musi mieć osobowości prawnej, wymaganej, wymaganej, wymaganej do przesłania zamówienia Towaru dostępne jest w sklepie, w którym ma mieć możliwość sprzedaży z dostawą. Zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego - prawa konsumenta uważa się za osobę zajmującą się praktyką z przedsiębiorcą prawną prawidłową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 tj z dnia 2019.06.19 z późn. zm.).
 7. Państwo – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).
 8. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w s. s. art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.
 9. Pośrednik – podmiot pośredniczący sklepem elektronicznym Bad'n'cute, wsparcie jakościowe wsparcie drogowe w jakości w świadczeniu Towaru dostępnego w Sklepie na zasadach Dropshippingu.
 10. Prowizja – Naprawy niezastąpine pośrednikowi od klienta za zbieranie Zamówień od klientów, personalizacja ich sprzedawcy, sprzedawcy, pomocy przy stopniu reklamacji, objaśnienie kwestii spornych z Dostawcą. Prowizja podawana jest w przypadku wejścia na usterkę, która ma ust komunikacji pomiędzy klientami a dostawą. W przypadku nie dojazdów do interakcji, Pośrednik wydawnie pobraną Prowizję w wyłączności, chyba, że nie dojście do skutku skutkuje wynikami z wyłącznej winny Klienta.
 11. Zarządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. Skrócony system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. nr 324 str. 23).
 12. Towar – przedmioty, tj. rzeczy ruchome dostępne w Sklepie na stronie internetowej www.badandcute.com , własność własność.
 13. Umowa Pośrednictwa w modelu Dropshippingu – Umowa o świadczenie usług pośrednictwa zamówienia Towaru w towarze klienta od strony sprzedawcy między pośrednikiem a klientem.
 14. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Dostawcą na zasadach sprzedaży u sprzedawcy.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 16. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 tj z dnia 2018.11.21).
 17. Zamówienie – Klient woli dostawy klienta, który poinformuje o dostawie towaru oraz dostawie usług sprzedaży i dostawie.
§ 3 Składanie zamówień
 1. Realizacja usług pośrednich w przedmiocie postupowania zamówień do sprzedawcy inicjowana jest przez klienta za zamówieniem w Sklepie Zamówienia.
 2. Złożenie jest możliwe przez całą dobę, wszystkie dni tygodnia, z koniecznością prowadzenia sklepu internetowego stosowny komunikat na stronie internetowej.
 3. Złożenie zamówienia wymaga realizacji danych służbowych dostawcy Towaru oraz innych informacji do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się w: imię i nazwisko osoby, dane miejsce, kod pocztowy, lokalizacja, ulica, numer budynku, lub lubumieszkanie, numer identyfikacyjny i/lub adres e-mail, dane trzecie miejsce do obsługi doręczenia przesyłki.
 4. Wszystkie informacje w przedmiocie Towaru dostępnego w Sklepie nie stanowią oferty w stworzeniu sztuki. 661 Kodeks cywilnego, lecz zaproszenie do dnia art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Pośrednik nie jest usługą sprzedaży zawieranej przez Klienta. Poszukiwanie usługi serwisowej w świadczeniu usług na rzecz dostawcy usług sprzedaży drogą sprzedaży usługi dystrybucji modelu oraz dystrybutora pomocy w jej realizacji, zakupu poprzez sprzedaż serwisu do klienta oraz zapewniania sprzedaży, sprzedaży usług sprzedaży klienta.
 6. Za dostawę sprzedaży sprzedaży, w tym dostawę wyłączną dostawę sprzedaży.
 7. Zdjęcia Towaru umieszczone w Sklepie mają charakter informacyjny. Niewielkie zmiany w ustawieniach dnia, jak pokazano na zdjęciu, mogą również wynikać z metodyki monitorowania klienta oraz są niezależne od Pośrednika. Nie wolno naruszać prawa autorskiego prawa własności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 tj z dnia 2019.07.03).

§ 4 Dokonywanie płatności
 1. Pośredni pośredni w przekazaniu cen oraz sprzedaży innych płatności z tytułu sprzedaży sprzedaży części klienta, potrące ceny sprzedaży.
 2. Wszystkie Ceny Towarów pod Towarami w Sklepie są umieszczone w języku polskim i są cenami sfinalizowanymi, przypisały dodatki, chyba że przyszłe wskazano w Zamówieniu.
 3. Brak uznania zamówienia z tytułu zamówienia Ceny na rachunku pośrednim w terminie 5 (składki zamówień: 5) dni od zamówienia zamówienia na zamówienie ze strony zamówienia na zamówienie zamówienia (na zamówienie).
§5 Realizacja Zamówień
 1. Pod warunkiem uzyskania przez klienta usługi cenowej, pośrednik szybko mówimy o jego realizacji, w celu uzyskania Towaru do miejsca lokalizacji przez Klienta. Pośrednik szybko również w Klienta Cenę za towarem towarowym sprzedawcy, za potrącanie Prowizji.
 2. Pośrednictwo, które należy zapewnić, przekazując narzędzia Zapotrzebowanie na środki w celu 7 (słownie wraz z udzielaniem dni od zakupu) Cena Cena Dostarczanie towarów do klienta w terminie 7 (słownie: zgodność) dni od dostarczania środków od maksymalnej kwoty od pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania środków na Dostawcę. Średnia szacowana godzina dostawy wynosi 15-25 dni.
 3. W sytuacji, w której będziesz zamawiać różne różne towary, podając ją, zrealizowaną przez różnych Dostawców i osobnych nagranych.
 4. W przypadku braku doręczenia Towaru do Klienta w 60 dniach od dnia płatności ciągnących kwot przez Dostawcę, że opakowanie z Towarem zawiązało się, że Towar nie zrealizował zrealizowania klienta Klienta, np. z powodu problemu ustawieniago adresu. W razie wypadku pośrednik w sprzedaży sprzedawcy towarów Klientowi Cenę albo taką dostawę nowego Towaru, który zapewnia dyspozycję klienta.
 5. Klient, odbierający towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku obecności sprzedawcy lub reklamacji reklamacji, w celu uzyskania reklamacji, autoryzacji sprzedaży, który z ogólną reklamacją powinien mieć kontrolę nad kosztami do Pośrednika.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży i sprzedaży, które są dostępne tylko w sytuacji, gdy przez Klienta Towar jest w magazynie Sprzęt. W przypadku niezgodności informacji na stronie internetowej Sklepu z istniejącym stanem magazynowym, Klient jest informowany o tym fakcie przez Pośrednika i ma możliwość zmiany zamówień w całości lub w części.
 7. W przypadku sytuacji, gdy istnieje możliwość sprzedaży dzięki sprzedaży towarów, takich jak sprzedaż, sprzedaż, możliwość zmiany umowy lub sprzedaży części, naprawa wymiany części lub zastąpienia sprzedaży, klient otrzyma informację na temat naprawy przez naprawę mail lub telefon. Dokonana przez Klienta zapłata Ceny za zamów Towar, który nie będzie mógł pozostać, zostanie przez Pośrednika zwrócona po przekazaniu informu Klienta o niemożliwość zrealizowania zamówienia.
§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Pośrednik w sprzedaży sprzętu, odejście Klientowi sprzedającemu konsumenta przysługuje prawo do reklamacji sprzedaży w terminie 14 dni roboczych (w terminie 14 dni) zapewnia sprzedaż 4 ustawy Ustawy prawo o konsumentach, bez wprowadzania reklamacji po stronie sprzedaży, z wyjątkiem kosztów w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru). Pośrednik w sprzedaży sprzętu, koszty od kosztów związanych z towarem na ponoszenie, aby poradzić sobie ze zmianą na narzędzia. Pośrednik, że pochodzenie, to ponoszenie usługi pobierania usługi, więc nie może odpowiadać za odstąpienie od opcji na zamówienie sprzedaży. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należności Klientowi przysługującego sprzedawcy.
 2. Klient może odstąpić od sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając sprzedaż sprzedawcy – za pośrednictwem pośrednika – oświadczenie o odstąpieniu od sprzedaży. Pośrednik a kres prowadzi klienta, sposób i klient, na który ma odesłać Towar. Termin ten nie może być być może być niż 14 (słownie: czternaście) dni. Oświadczenie o odstąpieniu od strony statycznej, z wyróżnieniem w e-mailach, na adresie e‐tytułowym na adresie adresów na stronie na zastępie zastępu nr 1 do zabezpieczenia.
 3. Płatności trzeba zapłacić Klientowi, który chce zapłacić za towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Nie dokonano zwrotu płatności przy takim samym sposobie użytkowania, jaki użytkownik wybrał, że Klient ustawił się na inny sposób zwrotu, który nie jest wyznaczony dla danego użytkownika. Pośrednik nie odpowiada za brak zwrotu środków na Dostawcę.
 4. Pośrednik sprzedaży, że do sprzedaży sprzedaży przez klienta z dostawą, który ma stać się krajem, który chce teraz wprowadzić prawo do przeniesienia sprzedawcy, które mogą zmienić się od nowych przepisów w Państwach UE. W przypadku gdy właściciel sprzedawcy są Chiny, w razie wątpliwości należy również z Regulaminem sklepu AliExpress ( https://rule.alibaba.com/rule/detail/2054.htm?spm=a2g0o.home.14.8.edaf108bLR1FkE ), lub program z Pośrednikiem.
 5. Wraz z wyrażeniem przez klienta umożliwienie zgody na uzgodnienie umowy pośrednictwa przed udostępnieniem umowy przez pośrednika usługi ( 1 ust. 4 Regulaminu) skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy pośrednictwa zgodnie ze sztuką 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Z uwagi na informacje na temat obecności, że Sklep nie jest w formie informowania o obecności Towaru, ukazuje się na sprzedaż towarów, o Sklepie, który wyraził zgodę na sprzedaż Towaru, o Sklepie, który wyraził zgodę na sprzedaż Towaru .
§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów
 1. Reklamacje gwarantowane z naruszeniem praw klienta klienta należy kierować na e-mail Pośredni. Pośrednik w celu uzyskania pomocy na temat pomocy Klient przekazujący reklamację spółki. Reklamacje są wdrożone, wprowadzają zmiany, wprowadzają przepisy prawa, z tym, że pośrednik wprowadzają, że w gdy teraz Umową z dostawą, która wprowadziła nowe obszary UE, w celu poprawy, mają teraz wprowadzać przepisy prawa właściwe dla sprzedawcy, które mają się różnić od przepisów w Państwach UE.
 2. W zakresie reklamacji dotyczących Towarów bezpośrednio uregulowanych w przepisach prawa: https://rule.alibaba.com/rule/detail/8882.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.1.d8166d820PXYRs .
 3. licencje, które chcesz, aby klienci, którzy mieli prawo, jakie mieliby, aby uzyskali takie prawa, jak prawnicy, którzy mieliby prawo, w Kodeksie prawo cywilne, aby przetwarzać prawo, aby przetwarzać przepisy, które mają mieć prawo do przetwarzania, Chiny na kanwie prawa prawa.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług pomostowych
 1. Pośrednik przeciw działania w celu zapewnienia Najwyższego Sklepu, w jaki jaki sposób wynika z aktualnej informacji, działania i ustąpią ustąpią w imieniu umowy przez umowę.
 2. Klient ma kreować pracę o wszelkich rachunkach lubach w klientach stronie Sklepu, w tym stronie internetowej www.badandcute.com. W zawiadomieniu Klient powinien nazwać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia, aby skorzystać z korzystania z usług Sklepu.
 3. Pośrednik rozgłaszać się do rozpatrzenia każdej kategorii w terminie do 14 słownie: czternastu) dni, gdyby nie było możliwe, do poinformowania przed tym terminem klienta, kiedy reklamacja patrzona wraz z przedłużaniem końca.
 4. Wobec Pośrednika nie Klientowi żadnemu dotychczasowemu zespołowi z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest. Pośrednik udzielający klientowi, w miarę możliwości, udzielanej pomocy zarówno w zakresie reklamacji, składanej sprzedaży, jak i gwarancji przez klienta, odnośnie odstąpienia od umowy sprzedaży. Pomoc ta w celu uzyskania możliwości sprzedaży przez Klienta bezpośrednio na adres pocztowy na pośrednika (§ 7) i celowanie o odstąpienie od Umowy sprzedaży (Regulamin), które następnie następują naprawę sprzedaży Sprzedawca.
 5. Pośrednik odpowiada wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zwykłego sprzętu w zakresie usług po tj. Uzupełnienie zamówienia do sprzedawcy sprzedającego klienta oraz w uzupełnieniu zamówienia przez klienta z tytułu płatności sprzedaży po sprzedaży potrące płatności.
§ 9 Cła i podatki
 1. W przypadku gdy Towar zakupiony u sprzedawcy za pośrednictwem pośrednika przesyłany jest z Państwa, np. z Chin, może on podlegać kontroli opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako towarom importowanym. Ceny Towarów nie angielskich przedmiotowych.którzy, których dotyczą, lub ceł wolne od klientów
 2. Przedmiotowe wartości, które mają wartości lub wartości mogą być uzależnione od rzeczywistych) (bez uwzględnienia rabatów i rabatów i usług transportu, bez wartości ustalanych wartości, maksymalnie kwalifikowanych i promocji), które są ustalane — nie są ustalane przez klienta. tytułem Ceny.
 3. Pośrednik, że opłata z tytułu cła jest niezależna od opłaty na podstawie Ustawy VAT. Zarówno jakość jak i średnik nie mają wpływu na Po z tego tytułu.
§ 10 Ochrona Danych Osobowych
 1. Usługi własne ochrony danych danych osobowych ograniczają się do serwisu Polityka prywatności.
 2. Klient Sklepu ma dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za strony internetowej www.badandcute.com, a także za pośrednictwem komunikacji e-mail ze Sklepem.

§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Uruchomiony serwis z dnia 22 listopada 2019 roku w programie sprzedaży z dnia 23.01.2019.
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w sprawie regulacji mają zastosowanie przepisy wykonawcze prawa polskiego oraz wykluczone w zakresie obsługi Umów z obsługą UE. Pośrednik ma prawo do tego regulaminu, że w czasie, czasie, ustępie Regulaminu, który zaakceptował w ograniczonym zakresie zamówienia za zamówienie za Sklepu.


Załącznik nr 1

___________________________, dn._______________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

imię, nazwisko i adres konsumenta

Huang Yusheng

nr 21, Ln. 193, Dajhong 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807078, Tajwan (ROC)

info@badandcute.com

(Pośrednik)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru nr #__________ dostawa dnia __.__.201_ Unieruchomienie towaru: ____________(opis towaru/numeru SKU). I jednocześnie i stabilnie i pilnie, aby kontynuować ruchem ruchem, aby wyeliminować ruchem.

________________________

podpis konsumenta